SV Ausbrenner  ( brinna bort )

Den unika ausbrenner tekniken skapar ett delvis tryckt transparent tyg där vissa fibrer är bortbrända. För att tillverka ett Ausbrennertyg används en blandfiberväv av två olika fibrer. Tyget trycks sedan efter ett visst mönster med en frätande kemikalie. Den ena av fibertyperna i tyget löses upp av den frätande kemikalien medan den andra inte skadas. För denna process används bara miljövänliga kemikalier.  På detta sätt får man ett vackert tyg med omväxlande transparenta respektive oegenomskinliga områden. Tyget är tunnt och fint.

tillbaka